Logo
Imprimir aquesta pàgina

L'Ajuntament té un pressupost d'1,5 milions d'euros per a polítiques d'habitatge

Reunió de la Mesa pel dret a l'habitatge. Foto: Localpres Reunió de la Mesa pel dret a l'habitatge. Foto: Localpres

La Mesa pel Dret a l’habitatge s’ha tornat a reunir per informar sobre les mesures que durà a terme l’Ajuntament en matèria de polítiques d’habitatge en aquest 2018. La regidora de Serveis a les Persones, Marta Garcia, ha explicat que es destinarà 1,5 milions d’euros a habitatge que es dividiran en tres línies d’actuació. El principal objectiu és aconseguir 25 habitatges per destinar-los a lloguer social i a emergències.

En primer lloc, el Consistori està negociant un conveni amb CAIXABANK perquè aquesta entitat cedeixi 10 pisos per a  lloguer social. En segon lloc, l’Ajuntament intentarà adquirir 5 habitatges més gràcies al Decret llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges que provenen de processos d’execució hipotecària i que es destinarien a situacions d’emergència. En aquest cas, l’Ajuntament podrà exercir aquest dret (anomenat de tanteig i retracte) en aquells pisos que hagin estat comprats per una persona jurídica, és a dir, que no siguin d’un particular. A més, l’habitatge ha de tenir una superfície útil mínima de 70 m2; no ha d’estar ocupat i tampoc ha de necessitar rehabilitació.

I en darrer terme, el Consistori vol obtenir 10 habitatges més per la mateixa finalitat, però de propietaris privats. I per tal d’aconseguir-ho, l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal Proursa, pagarà als propietaris el lloguer cada mes acordat en el contracte de cessió (entre un 15 i un 20 per cent inferior al preu del mercat tenint en compte l'estat del pis) . En cas de necessitar obres, Proursa assumirà el cost d’aquestes fins a un màxim de 12.000 euros i, a més, garantirà que els pisos que hagin estat cedits estiguin en condicions una vegada acabi el contracte. Les cessions es podran fer d’entre 3 i 5 anys.

Ajuts de Serveis Socials

El departament de Serveis Socials també va destinar partides del seu pressupost durant el 2017 a habitatge social. Per una banda, 177.411 euros per ajudar a famílies a pagar el lloguer, a fer reallotjaments temporals o a pagar subministraments, entre d’altres. I per altra, 126.108 euros per ajuts al lloguer de pisos municipals.

Ràdio Rubí Serveis Audiovisuals c/Joaquim Blume, 23, 08191 RUBÍ tfn 93 588 70 00 radiorubi@ajrubi.cat