Logo
Imprimir aquesta pàgina

El Consell Comarcal farà un estudi per concretar la problemàtica de l'habitatge al Vallès

Reunió al Consell Comarcal del Vallès Occidental Reunió al Consell Comarcal del Vallès Occidental

Les persones responsables dels serveis d’Habitatge dels ajuntaments del Vallès Occidental s'han reunit per abordar la problemàtica de l’habitatge a la comarca, entre elles, la regidora d’Habitatge rubinenca, Ànnia Garcia, a més d’una representació de la Diputació de Barcelona.

Un dels acords ha estat fer un estudi a tot el territori vallesà per determinar els problemes actuals i, a partir d’aquí, fixar les línies prioritàries a implementar. Cadascun dels consistoris participants han explicat les seves experiències i Garcia ha enumerat el que està fent l’Ajuntament de Rubí: un paquet d’incentius per a persones propietàries que posin els seus pisos a lloguer per mitjà de la Borsa de Mediació i, a més a més, s’han demanat dues subvencions a la Diputació de Barcelona: una per a reformar i rehabilitar habitatge i l’altra per a la compra de pisos. I òbviament que en el cas de Rubí, ja s’han iniciat les tasques del que serà el Pla Local d’Habitatge. Ànnia Garcia també ha posat sobre la taula la necessitat de millorar la coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

D’entre tots els temes que han sorgit en aquesta trobada en destaca un: la dificultat existent per donar resposta a les sol.licituds de lloguer a causa de la manca de finançament i dels canvis en la normativa d’adjudicació del Ministeri de Foment i de l’Agència Catalana de l’Habitatge. Per exemplificar-ho amb una dada: al Vallès Occidental s’han desestimat un 26 per cent de les peticions d’ajuts. En aquest sentit, el Ministeri de Foment ja ha dit que farà dues noves convocatòries per aquest any i des de Consell Comarcal ajudaran als ajuntaments en tot el procés.

Ràdio Rubí Serveis Audiovisuals c/Joaquim Blume, 23, 08191 RUBÍ tfn 93 588 70 00 radiorubi@ajrubi.cat