Logo
Imprimir aquesta pàgina

El Govern modifica les prestacions d'urgència per afavorir l'accés a l'habitatge i evitar desnonaments

Foto: Localpres-Ajuntament de Rubí Foto: Localpres-Ajuntament de Rubí

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha fet modificacions en les prestacions d’urgència per tal de poder arribar a més famílies, afavorir l’accés a l’habitatge i evitar desnonaments.

Aquestes noves condicions ja s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) així com la forma de concedir-les. El que ha fet el Govern és ampliar els límits de les rendes de lloguer i ha afegit nous supòsits per a dones en situació de violència de gènere i també per aquells casos que han passat per les meses d’emergència i que aquestes han resolt favorablement. Això també significa que s’amplia aquest tipus d’ajuts a aquelles famílies que en moments puntuals ho necessiten. Per exemple: deutes derivats de l’impagament de les quotes de la hipoteca, deutes per impagament del lloguer i també per aquelles famílies que ja han estat desnonades per la situació que sigui.

Si parlem dels requisits generals que s’han acomplir per accedir a aquestes prestacions, cal destacar que el Govern manté els imports de les quotes d’amortització de les hipoteques (en el cas de la demarcació de Barcelona, 800 euros). A més a més, ha augmentat l’ajut anual fins a un màxim de 4.350 euros en cas de perdre l’habitatge i existeix la possibilitat de renovar fins a un màxim de 24 mesos més la prestació complementària per poder continuar pagant el lloguer. Finalment, també s’explicita quin és el procediment d’intermediació que utilitza l’Agència Catalana de l’Habitatge amb totes les parts implicades i que permet que les famílies puguin continuar vivint a l’habitatge.

Per sol.licitar tots aquests ajuts cal adreçar-se a les Oficines Locals d’Habitatge (en el cas de Rubí, situat al carrer General Prim, 35 a la quarta planta) o als Consells Comarcals (el Consell Comarcal del Vallès Occidental es troba a la carretera N-150, km 15, a Terrassa). 

Ràdio Rubí Serveis Audiovisuals c/Joaquim Blume, 23, 08191 RUBÍ tfn 93 588 70 00 radiorubi@ajrubi.cat