Logo
Imprimir aquesta pàgina

L'AUP vol que els representants amb permisos de paternitat i maternitat puguin votar al ple

L'AUP vol que els representants amb permisos de paternitat i maternitat puguin votar al ple

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) presentarà una moció al proper ple municipal del mes de març, el penúltim abans de les eleccions locals de maig. La formació demana que els regidors i regidores amb permisos de paternitat i maternitat puguin votar al ple mitjançant la delegació de vot.

En el text, l’AUP sol.licita demanar al Govern de l’Estat que, tal i com estableix la Llei Orgànica 3/2007 a la seva Disposició Final setena (Igualtat Efectiva de Dones i Homes), els i les representants municipals puguin exercir el seu dret a vot a les sessions plenàries delegant-lo a d’altres membres del Consistori. La moció també vol que els grups parlamentaris que tenen representació siguin receptius a la mesura.

En tercer lloc, l’AUP afegeix que la Corporació haurà d’adoptar el compromís de modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM), un procés que s'ha iniciat, però que s'ha aturat per tal que aquest dret pugui ser desenvolupat. De fet, la idea és que ho puguin fer a través del vot electrònic o qualsevol altre sistema no presencial.

En darrer terme, s’han de traslladar tots aquests acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència dels Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la del Parlament de Catalunya.

Ràdio Rubí Serveis Audiovisuals c/Joaquim Blume, 23, 08191 RUBÍ tfn 93 588 70 00 radiorubi@ajrubi.cat