Logo
Imprimir aquesta pàgina

Els partits donaran compte de les seves despeses des de 2015 en el darrer ple de l’any

Els partits donaran compte de les seves despeses des de 2015 en el darrer ple de l’any

El ple de dijous, 20 de desembre, tindrà poca acció política dels grups però servirà per tractar dos temes importants: el Pla d’Ordenació Urbana Municipal i la justificació dels comptes dels partits dels anys 2015, 2016 i 2017. La majoria de formacions han pogut justificar totes les despeses que es paguen amb l’aportació als grups, Ciutadans ha retornat 48.000 euros i el PP n’haurà té pendent de justificar 29.000 euros.

La demanda de justificació de les despeses té a veure amb una moció aprovada al setembre pel ple i el treball de fiscalització realitzat des de la intervenció municipal i la comissió de comptes (vegeu notícia). Al setembre es va acordar que  ERC havia de justificar o tornar uns 4 €,  el grup de Convergència 7.700 €, el PP 53.000 € i C's 66.700. El OPSC, ICV i l’AUP ja havien justificat completament les seves despeses i tenien els comptes en ordre.

ERC i CDC han justificat amb factures tot allò que tenien pendent. Ciutadans donarà compte al ple de dijous del reintegrament que ha fet Ciutadans de 48.000 euros i la justificació de prop de 18.000, accions que deixen clars els comptes del partit. Finalment i després d’aportar nova documentació el PP deixa sense justificar 29.000 euros. Val a dir, que els regidors Cobo i Borque, abans membres del grup del PP, tenen un conflicte amb la direcció del partit i que ambdues parts s’acusen de no poder justificar les despeses (vegeu noticia).

A banda dels números dels partits, el darrer ple de l’any només tindrà 4 mocions

L’AUP  tornarà a plantejar la necessitat de protegir el patrimoni amb una moció referida a les Torres Massana i també insistirà en la necessitat de fer efectiu el projecte per al Centre de Treball Font del Ferro. ERC presentarà una moció per dinamitzar el comerç local i el PSC, equip de govern, una més sobre el transport escolar.

Verificació i aprovació del POUM

Sens dubte, el tema amb més pes del ple de desembre és l’aprovació definitiva del POUM. Es tracta del text  refós de 2010 amb les recomanacions fetes per la Comissió Tècnica d’Urbanisme de Barcelona al 2012, la correcció d’errors materials i l’acceptació parcial o total de 84 esmenes. L’aprovació inicial es va fer al 2017 però a banda de les correccions que calia fer també es va demanar un informe a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè s’havien produït canvis en la legislació. L’informe de l’ACA és d’octubre d’aquest a any i també ha aportat noves recomanacions.

Articles relacionats (per etiqueta)

Ràdio Rubí Serveis Audiovisuals c/Joaquim Blume, 23, 08191 RUBÍ tfn 93 588 70 00 radiorubi@ajrubi.cat